Doa Agar Kuat Menghadapi Masalah Berat – Asmaul Husna

Al-Matiinu artinya Yang Maha Kokoh. Dialah Dzat Yang memiliki kekuatan yang sempurna. Sebagaiman disebutkan dalam firman Allah QS. Adz-Dzariyat: 58  “Sesungguhnya Allah Dia/ah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh”.

Manfaat dan Keistimewaannya: Jika kita mengamalkannya dengan memperbanyak · berdzikir membaca “Yaa Matiinu” sebanyak 500x setiap selesai mengerjakan shalat fardhu lima waktu, maka Insya Allah kita memperoleh khasiat yang sangat hebat yaitu berupa kekuatan yang sangat besar dalam menghadapi segala macam tanggung jawab yang dibebankan kepada kita, dan kita tidak akan merasa berat dalam menjalankan tanggung jawab itu bahkan pekerjaan yang semula kelihatan berat akan menjadi ringan dan mudah diselesaikan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan yang menghadang.

Keistimewaannya: Barang siapa yang memperbanyak berdzikir dengan membaca “Yaa Matiinu” secara rutin dan istiqomah setelah shalat fardhu /ima waktu, Insya Allah kita akan memiliki jiwa yang tangguh dan kuat dalam menghadapi segala beban dan tanggung jawab yang dipikulnya, memiliki kepibadian yang baik dan se/alu berlapang dada dalam menghadapi segala macam persoalan yang dihadapinya, berjiwa tenang, serta memiliki pemikiran yang cerdas dan tanggap dalam mengatasi suatu masalah.

WhatsApp chat